Literatuur voor de zwoele zomeravonden

Nu het zomer wordt en de dagen wat langer, is er langer licht om literatuur over fotografie te lezen.

Ingedeeld in vier delen:

  1. Begrijpen (van het verschijnsel fotografie)
  2. Kijken (als startpunt van fotograferen)
  3. Maken (vanuit inhoud en vorm)
  4. Analyseren (om te leren).

Tot slot twee boeken over de Nederlandse fotografie/Fotografen

Begrijpen

Flusser en Sontag

Flusser’s analyse van de fotografie is een aanzet tot een nieuwe cultuurkritiek. Via het combineren van concepten uit onder meer de thermodynamica, de psychologie en de communicatieleer worden begrippen als apparaat, gewoonte, informatie, spel enz. geherdefinieerd.

Flusser hanteert een heel eigen begrippenapparaat om een aantal voor de hand liggende vragen (wat is een beeld, wat is een foto, wat is een fototoestel?) inzichtelijk te maken.

Sontag bespreekt de motivaties waarom mensen fotograferen en het effect dat ze op de kijker hebben. Vertelt een foto iets over de werkelijkheid? Wat is de waarde van een foto als een document of als informatiedrager?

Sontag stelt dat de snelle groei van fotografische beelden er steeds meer voor zorgt dat de mensen een ‘voortdurende voyeuristische relatie’ met de wereld om hen heen krijgen. Een van de gevolgen van fotografie zou zijn dat de betekenis van alle gebeurtenissen vervlakt.

Moderne fotografie verklaard, Jackie Higgings

Fotografie is al heel lang meer dan een middel om dat wat voor de camera staat exact weer te geven. Net als een schilder wil de fotograaf met zijn compositie en onderwerpkeuze tot nadenken aanzetten, provoceren of bewegen.
In
Moderne fotografie verklaard legt Jackie Higgins aan de hand van 100 belangrijke moderne foto’s uit wat deze
foto’s onderscheidt van doorsnee kiekjes en legt zij de verborgen lagen bloot van emotionele expressie en de complexe processen die hebben geleid tot deze composities.

Fotografie begrijpen, Emma Lewis

Op kernachtige wijze en met aandacht voor detail schetst deze gids de ontwikkeling van de fotografie aan de hand van een reeks van onderling verweven stromingen, groeperingen, thema’s en bewegingen, van de uitvinding van de fotografie tot het post-internettijdperk.

Fotografie in het juiste perspectief, Juliet Hacking

In chronologische volgorde beschrijft dit boek de evolutie van fotografie als creatief medium, van periode tot periode, waarbij
gedetailleerde tijdlijnen informatie bieden over de historische en culturele achtergrond. 
Bespreekt de fotografen die elk fotografisch genre het best vertegenwoordigen, met een diepgaande analyse van hun werk.

 

Kijken

Een halve hond heel denken, Joke van Leeuwen

​Met een pak foto’s, een stel schilderijen, reclamefolders, een mes, de computer en haar tekenstift voert Joke van Leeuwen je door dit boek over hoe je kunt kijken, en over wat al dat kijken met je doet. Soms gaat het over Belangrijke Zaken, maar Joke doet dat op zijn Van Leeuwens: speels en licht.

​​Voor kinderen die hun ogen willen gebruiken en volwassenen die niet denken dat ze het allemaal wel hebben gezien.

Met andere ogen, Alexandra Horowitz

​​In Met andere ogen loopt Alexandra Horowitz door New York, in gezelschap van verschillende deskundigen, onder andere een stadssocioloog, een kunstenares, een geoloog, een arts, een hond en een peuter. Tijdens deze wandelingen wordt duidelijk op welke manier zij de wereld om zich heen waarnemen, en wat ze zien.

​Horowitz beschrijft de mysteries rond de menselijke waarneming met humor en met oog voor fascinerende details. Dat leidt tot een beter begrip van de manier waarop wij de wereld en elkaar tegemoet treden en nodigt uit tot een oplettender bestaan. Er valt zoveel meer waar te nemen – als we maar de moeite nemen om écht te kijken.

Kunnen machines kijken? , Thomas Crombez

​Kunnen machines kijken? Jazeker. Een onbemande camera op de snelweg kan je nummerplaat lezen. En de camera vooraan op je smartphone je gezicht herkennen.

​Maar wordt er ook écht gekeken door zulke vormen van Artificiële Intelligentie? Je intuïtie zegt van niet. Waar ligt het verschil tussen een machine en een menselijke kijker? ​Vandaag kijken machines niet alleen in jouw plaats. Ze helpen je ook elke dag méér te kijken.

​​Dit boekje snijdt twee vragen aan:

  1. Kan een zelfkijkende camera echt zelf kijken?
  2. Hoe sociaal zijn de beelden op sociale media?

Maken

Beeldspraak-fotografie als visuele communicatie,Ton Hendriks

We zien dagelijks veel foto’s om ons heen en steeds meer mensen raken gefascineerd door fotografie. Maar begrijpen we hoe wij met fotografie communiceren? Waar moet je als fotograaf rekening mee houden als je foto’s maakt voor het grote publiek? Hoe beïnvloedt het onze interpretatie als we een foto niet in de krant zien maar in een museum? Wat zegt de stijl van een fotograaf over zijn visie? En welke ethische en theoretische kwesties kan een fotograaf tegenkomen?

Beeldtaal-Perspectieven voor makers en gebruikers, Jos van den Broek, Willem Koetsenruijter, Jaap de Jong en Laetitia Smit

​Het boek zet drie belangrijke beeldtheorieën uiteen: Gestalt, semiotiek en visuele retorica. Met die theorieën in de hand verkennen de auteurs de basiselementen: compositie, typografie, perspectief en kleur.

Beeldtaal-foto’s vertellen, Peter van Luijn

​In deze inleiding worden een aantal facetten van de taal van het beeld besproken. Daarmee probeert de auteur te bereiken dat mensen die naar een foto kijken de foto en de fotograaf beter kunnen begrijpen. ​Fotografen willen graag hun verhaal vertellen of anderen een prachtbeeld voorschotelen net zoals de schrijver iets wil vertellen of de dichter het gevoelige gedicht aan zijn publiek wil presenteren.

​De auteur hoopt vooral dat het lezen en nadenken over het begrip beeldtaal, fotografen helpt om foto’s met een betekenis te maken. Foto’s die verhalen vertellen of emoties overbrengen.

Kompositie-vormgeving in de fotografie, Harald Mante

De afbeelding, vooral de fotografische afbeelding, speelt als communicatiemiddel in onze tijd een uiterst belangrijke rol. Het is een algemeen aanvaard begrip dat een afbeelding meer zegt dan vele woorden.

​Is het echter niet zo, dat een groot deel van de foto’s die wij dagelijks tegenkomen nietszeggend en onbenullig is?  ​Waar ligt het aan dat de ene foto ons koud laat en de andere ons aanspreekt en boeit? Het is zeker niet alleen het motief, dat een foto interessant maakt. Het hangt in wezen veel meer af van de wijze van compositie en opbouw van het beeld. Dat heeft de fotografie gemeen met andere vormen van beeldende kunst.

Handboek kadreren, Theo Coolsma

​Over compositie valt alleen iets zinnigs te zeggen als dat is gerelateerd aan wat makers willen uitdrukken. Vorm moet immers inhoud zichtbaar maken, zodat het bij kijkers associaties kan oproepen.

​Makers en kijkers putten daarbij uit dezelfde bron waar vormen van nature betekenis hebben, zoals de grondslag voor het kadreren: het gebruiken en ervaren van ruimte. Beelden zien door die te ervaren, ook als je door de zoeker kijkt, is van groter belang dan kennis die regels en wetten wil herkennen.

Van maken tot raken, Diana Bokje

Je wilt de mensen graag ontroeren met boeiende fotografie die inhoud heeft. Foto’s die mensen raken, beginnen met een aansprekend idee. Voeg hier je eigen stijl aan toe en werk zo aan een meeslepend project. Op die manier kun je jezelf onderscheiden als fotograaf.

​​Middels een stappenplan vind je de antwoorden op de volgende vragen: hoe bedenk je een idee, hoe verrijk je dat, hoe maak je er een boeiend project van, hoe leg je het vast met je handtekening, hoe laat je elke foto meer spreken en hoe ga je om met twijfels, hoe zet je door en hoe breng je een project tot voltooiing?

Analyseren

Over foto’s gesproken, Hans Brongers, Simon Ophof

​Wie fotografeert, praat ook over fotografie. Vaak gebeurt dat binnen groepsverband: de fotoclub, het fotocollectief, de huiskamergroep, enz. Natuurlijk heb je het dan over de talloze technische mogelijkheden van de digitale fotografie en – de laatste jaren steeds meer – over de kwaliteit van de beelden. Dat laatste is soms erg lastig.

In het boek wordt uitvoerig stil gestaan bij de vier pijlers van een fotobespreking:

  1. De beschrijving: wat valt er allemaal op de foto te zien?
  2. De analyse: welke beeldmiddelen heeft de fotograaf gebruikt?
  3. De interpretatie: waar gaat de foto eigenlijk over?
  4. De waardering: wat vind ik van de foto?

​​Foto’s analyseren & bespreken, Tom Meerman

​Hoe vaak overkomt het je niet dat je over een foto iets wilt zeggen en dat je even niet verder komt dan ‘mooi’? Als je fotodocent bent, of redacteur, coach, jurylid, galeriehouder, recensent of fotograaf, dan heb je meer woorden nodig om uit te leggen wat het plan is, welk inzicht je hebt en waarom je keuze zo belangrijk is.

​Met dit boek leer je in een paar heldere stappen fotografie te analyseren. Met de overzichten in dit boek benoem je eenvoudig het onderwerp van de foto, ontrafel je de beeldelementen, volg je de strategie van de maker en ontdek je wanneer en hoe foto’s relevant zijn voor het publiek.

Slot

Dutch Eyes

​Kijken Nederlandse ogen anders? Bestaat er zoiets als een specifieke Nederlandse fotografie? Wat is het karakter van de rijke fotografische tradities in Nederland en van het nationale fotografieklimaat? Deze vragen zijn des te urgenter nu de Nederlandse fotografie internationaal volop in de belangstelling staat.

Nieuwe geschiedenis van de fotografie in Nederland, Dutch Eyes geeft een rijk beeld van ontwikkelingen, gebeurtenissen en sleutelfiguren in de Nederlandse fotografie van 1839 tot op heden, gerelateerd aan de maatschappelijke, economische, sociale, technologische en culturele context van de betreffende periode

Fotografen in Nederland

Fotografen in Nederland is een overzicht van 150 jaar fotografie van Nederlandse fotografen en buitenlandse fotografen die lange tijd in Nederland verbleven.

​In dit boek worden 226 fotografen, met begeleidende biografieën, gepresenteerd aan de hand van circa 400 foto’s: vaak hun mooiste, bekendste of meest verrassende werk. ​De fotografen zijn werkzaam in diverse disciplines binnen de fotografie, waaronder autonoom, documentair, portret, reclame, architectuur, mode, natuur en sport. Ook het werk van markante amateur-fotografen komt aan bod.

Andere blogs

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *