Lightroom Sneltoetsen voor Windows en Mac

Sneltoetsen voor het werken met deelvensters

Resultaat

Windows

macOS

Zijdeelvensters tonen/verbergen

Tab

Tab

Alle deelvensters tonen/verbergen

Shift + Tab

Shift + Tab

Werkbalk tonen/verbergen

T

T

Modulekiezer tonen/verbergen

F5

F5

Filmstrip tonen/verbergen

F6

F6

Linkerdeelvensters tonen/verbergen

F7

F7

Rechterdeelvensters tonen/verbergen

F8

F8

Solomodus in-/uitschakelen

Alt ingedrukt houden en op een deelvenster klikken

Option ingedrukt houden en op een deelvenster klikken

Nieuw deelvenster openen zonder solovenster te sluiten

Shift ingedrukt houden en op een deelvenster klikken

Shift ingedrukt houden en op een deelvenster klikken

Alle deelvensters openen/sluiten

Ctrl ingedrukt houden en op een deelvenster klikken

Command ingedrukt houden en op een deelvenster klikken

Linkerdeelvensters openen/sluiten; van boven naar beneden

Ctrl + Shift + 0 – 5

Command + Control + 0 – 5

Rechterdeelvensters openen/sluiten; modules Bibliotheek en Ontwikkelen; van boven naar beneden

Ctrl + 0 – 9

Command + 0 – 9

Rechterdeelvensters openen/sluiten; modules Presentatie, Afdrukken en Web; van boven naar beneden

Ctrl + 1 – 7

Command + 1 – 7

OpnieuwCtrl+Shift+ZCommand + Shift + Z
Opnieuw (alleen Windows)Ctrl + Yn.v.t.
Ongedaan makenCtrl + ZCommand + Z

Sneltoetsen voor het navigeren door modules

Resultaat

Windows

macOS

Naar module Bibliotheek

Ctrl + Alt + 1

Command + Option + 1

Naar module Ontwikkelen

Ctrl + Alt + 2

Command + Option + 2

Naar module Kaart

Ctrl + Alt + 3

Command + Option + 3

Naar module Boek

Ctrl + Alt + 4

Command + Option + 4

Naar module Presentatie

Ctrl + Alt + 5

Command + Option + 5

Naar module Afdrukken

Ctrl + Alt + 6

Command + Option + 6

Naar module Web

Ctrl + Alt + 7

Command + Option + 7

Vorige/Volgende

Ctrl + Alt + Pijl-links / Ctrl + Alt + Pijl-rechts

Command + Option + Pijl-links / Opdracht + Option + Pijl-rechts

Naar vorige module

Ctrl + Alt + Pijl-omhoog

Command + Option + Pijl-omhoog

Sneltoetsen voor het werken in de module Boek

Resultaat

Windows

macOS

Weergave twee pagina’sCtrl + RCommand + R
Weergave meerdere pagina’sCtrl + ECommand + E
Volgende weergavemodusCtrl + =Command + =
Vorige weergavemodusCtrl + –Command + –
Weergave één paginaCtrl + TCommand + T
Ingezoomde weergave één paginaCtrl + UCommand + U
Opgeslagen boek makenCtrl + SCommand + S
Bijschriften van metagegevens bijwerkenCtrl + MCommand + M
Boeklay-out kopiërenCtrl + Shift + CCommand + Shift + C
Lay-out plakkenCtrl + Shift + VCommand + Shift + V
Pagina verwijderenCtrl + Shift + BackspaceCommand + Shift + Backspace
Fotocellen selecterenCtrl + Shift + Alt + AControl + Shift + Option + A
Tekstcellen selecterenCtrl + Alt + ACommand + Option + A
Filtertekst tonen/verbergenCtrl + Shift + HCommand + Shift + H
Tekstveilig gebied tonen/verbergenCtrl + Shift + UCommand + Shift + U

Sneltoetsen voor het wijzigen van de weergave- en schermmodi

Resultaat

Windows

macOS

Loepweergave activeren in Bibliotheek

E

E

Rasterweergave activeren in Bibliotheek

G

G

Vergelijkingsweergave activeren in Bibliotheek

C

C

Beoordelingsweergave activeren in Bibliotheek

N

N

Geselecteerde foto openen in de module Ontwikkelen

D

D

Verlichtingsmodi doorlopen, vooruit/terug

L / Shift + L

L / Shift + L

Modus Verlichting dimmen in-/uitschakelen

Ctrl + Shift + L

Command + Shift + L

Schermmodi doorlopen

F

F

Vorige schermmodus

alleen macOS

Shift + F

Schakelen tussen Normale schermmodus en modus Volledig scherm, deelvensters verbergen

Ctrl + Shift + F

Command + Shift + F

Naar Normale schermmodus

Ctrl + Alt + F

Command + Option + F

Infobedekking doorlopen

i

i

Infobedekking tonen/verbergen

Ctrl + I

Command + I

Weergave Referentie openenShift + RShift + R
Loepoverlay in de bibliotheek inschakelenCtrl + Alt + OCommand + Option + O
Loepoverlay in de bibliotheek inschakelen en selecterenCtrl + Shift + Alt + OCommand + Shift + Option + O
Stijlen van rasterweergave tonenCtrl + Shift + XCommand + Shift + X
In-/uitzoomen tot 100Ctrl + Alt + 0Command + Option + 0
Weergave Personen openen in de module BibliotheekOO

Sneltoetsen voor het gebruik van een tweede venster

Opmerking: 

de sneltoetsen voor een tweede venster zijn gelijk aan de corresponderende sneltoetsen in de module Bibliotheek; u dient alleen Shift in te drukken.

Resultaat

Windows

macOS

Tweede venster openen

F11

Command + F11

Rasterweergave activeren

Shift + G

Shift + G

Standaardloepweergave activeren

Shift + E

Shift + E

Vergrendelde loepweergave activeren

Ctrl + Shift + Enter

Command + Shift + Return

Vergelijkingsweergave activeren

Shift + C

Shift + C

Beoordelingsweergave activeren

Shift + N

Shift + N

Presentatieweergave activeren

Ctrl + Alt + Shift + Enter

Command + Option + Shift + Return

Modus Volledig scherm activeren (tweede beeldscherm vereist)

Shift + F11

Command + Shift + F11

Filterbalk tonen/verbergen

Shift + ,

Shift + ,

Inzoomen / uitzoomen

Ctrl + Shift + = / Ctrl + Shift –

Command + Shift + = / Command + Shift + –

Sneltoetsen voor het beheren van foto’s en catalogi

Resultaat

Windows

macOS

Foto’s importeren van schijf

Ctrl + Shift + I

Command + Shift + I

Catalogus openen

Ctrl + O

Command + Shift + O

Voorkeuren openen

Ctrl + , (komma)

Command + , (komma)

Catalogusinstellingen openen

Ctrl + Alt + , (komma)

Command + Option + , (komma)

Nieuwe submap maken (gesegmenteerd vastleggen via tethering)

Ctrl + Shift + T

Command + Shift + T

Balk voor aangesloten opname verbergen/weergeven

Ctrl + T

Command + T

Nieuwe map maken in de module Bibliotheek

Ctrl + Shift + N

Command + Shift + N

Virtuele kopie maken (alleen module Bibliotheek en Ontwikkelen)

Ctrl +  ‘ (apostrof)

Command +  ‘ (apostrof)

Tonen in Verkenner/Finder (alleen de modules Bibliotheek en Ontwikkelen)

Ctrl + R

Command + R

Naar vorige/volgende foto in de filmstrip

Pijl-rechts/Pijl-links

Pijl-rechts/Pijl-links

Meerdere mappen of verzamelingen selecteren (in de modules Bibliotheek, Presentatie, Afdrukken en Web)

Shift of Ctrl ingedrukt houden en klikken

Shift of Command ingedrukt houden en klikken

Naam foto wijzigen (in module Bibliotheek)

F2

F2

Geselecteerde foto(‘s) verwijderen

Backspace of Delete

Verwijderen van schijf

Geselecteerde foto(‘s) verwijderen uit catalogus

Alt + Backspace

Option + Delete

Geselecteerde foto(‘s) verwijderen en naar prullenbak (Windows) of prullenmand (macOS) verplaatsen

Ctrl + Alt + Shift + Backspace

Command + Option + Shift + Delete

Afgewezen foto(‘s) verwijderen

Ctrl + Backspace

Command + Delete

Bewerken in Photoshop

Ctrl + E

Command + E

Openen in andere editor

Ctrl + Alt + E

Command + Option + E

Geselecteerde foto(‘s) exporteren

Ctrl + Shift + E

Command + Shift + E

Exporteren met vorige instellingen

Ctrl + Alt + Shift + E

Command + Option + Shift + E

Plug-inbeheer openen

Ctrl + Alt + Shift + , (komma)

Command + Option + Shift + , (komma)

Geselecteerde foto afdrukken

Ctrl + P

Command + P

Dialoogvenster Pagina-instelling openen

Ctrl + Shift + P

Command + Shift + P

Naar de volgende afbeeldingCtrl + Pijl-rechtsCommand + Pijl-rechts
Naar de vorige afbeeldingCtrl + Pijl-linksCommand + Pijl-links
Vastleggen via tetheringF12F12
Headless verbeterenCtrl + Alt + Shift + IControl + Alt + Shift + I
Dialoogvenster Verbeteren openenCtrl + Alt + IControl+Alt+I
HDR samenvoegenCtrl + HControl + H
Headless HDR samenvoegenCtrl + Shift + HControl + Shift + H
Panorama samenvoegenCtrl + MControl + M
Headless panorama samenvoegenCtrl + Shift + MControl + Shift + M
Openen als slim object in PhotoshopCtrl + Alt + XControl + Option + X
Visueel vergelijkbare foto’s stapelenCtrl + Alt + Shift + SCommand + Option + Shift + S
Foto’s e-mailenn.v.t.Command + Shift + M

Sneltoetsen voor het vergelijken van foto’s in de module Bibliotheek

Resultaat

Windows

macOS

Overschakelen op loepweergave

E of Enter

E of Return

Overschakelen op rasterweergave

G of Esc

G of Esc

Overschakelen op vergelijkingsweergave

C

C

Overschakelen op beoordelingsweergave

N

N

Overschakelen van raster- op loepweergave

Spatiebalk of E

Spatiebalk of E

Geselecteerde foto en kandidaatfoto omwisselen in vergelijkingsweergave

Pijl-omlaag

Pijl-omlaag

Volgende foto’s tot geselecteerde foto en kandidaatfoto maken in vergelijkingsweergave

Pijl-omhoog

Pijl-omhoog

Zoomweergave in-/uitschakelen

Z

Z

Inzoomen/uitzoomen in loepweergave

Ctrl + = / Ctrl + –

Command + = / Command + –

Omhoog/omlaag bladeren door ingezoomde foto in loepweergave (werkt ook in de modules Web en Ontwikkelen)

Page Up / Page Down op volledig toetsenbord

Page Up / Page Down op volledig toetsenbord

Naar begin/einde van rasterweergave gaan

Home / End

Home / End

Vrije presentatie afspelen

Ctrl + Enter

Command + Return

Foto rechtsom roteren

Ctrl + ]

Command + ]

Foto linksom roteren

Ctrl + [

Command + [

Grotere/kleinere rasterminiaturen

= / –

= / –

Omhoog/omlaag bladeren door rasterminiaturen

Page Up / Page Down op volledig toetsenbord

Page Up / Page Down op volledig toetsenbord

Celextra’s in-/uitschakelen

Ctrl + Shift + H

Command + Shift + H

Badges tonen/verbergen

Ctrl + Alt + Shift + H

Command + Option + Shift + H

Rasterweergaven doorlopen

J

J

Weergaveopties Bibliotheek openen

Ctrl + J

Command + J

Meerdere individuele foto’s selecteren

Ctrl ingedrukt houden en klikken

Command ingedrukt houden en klikken

Meerdere aangrenzende foto’s selecteren

Shift + klikken

Shift + klikken

Alle foto’s selecteren

Ctrl + A

Command + A

Selectie van alle foto’s opheffen

Ctrl + D

Command + D of Command + Shift + A

Alleen actieve foto selecteren

Ctrl + Shift + D

Command + Shift + D

Selectie actieve foto opheffen

/

/

Vorige/volgende foto toevoegen aan selectie

Shift + Pijl-links/Pijl-rechts

Shift + Pijl-links/Pijl-rechts

Foto’s met een vlag selecteren

Ctrl + Alt + A

Command + Option + A

Selectie van foto’s zonder vlag opheffen

Ctrl + Alt + Shift + D

Command + Option + Shift + D

Groeperen in stapel

Ctrl + G

Command + G

Stapel ongedaan maken

Ctrl + Shift + G

Command + Shift + G

Stapel in-/uitschakelen

S

S

Boven aan stapel plaatsen

Shift + S

Shift + S

Omhoog verplaatsen in stapel

Shift + [

Shift + [

Omlaag verplaatsen in stapel

Shift + ]

Shift + ]

Sneltoetsen voor het classificeren en filteren van foto’s

Resultaat

Windows

macOS

Sterrenclassificatie instellen

1-5

1-5

Sterrenclassificatie instellen en naar volgende foto gaan

Shift + 1 – 5 (alleen bovenste rij cijfers)

Shift + 1 – 5 (alleen bovenste rij cijfers)

Sterrenclassificatie verwijderen

0

0

Sterrenclassificatie verwijderen en naar volgende foto gaan

Shift + 0

Shift + 0

Classificatie met één ster verhogen/verlagen

] / [

] / [

Een rood label toewijzen

6

6

Een geel label toewijzen

7

7

Een groen label toewijzen

8

8

Een blauw label toewijzen

9

9

Een kleurlabel toewijzen en naar volgende foto gaan

Shift + 6 – 9 (alleen bovenste rij cijfers)

Shift + 6 – 9 (alleen bovenste rij cijfers)

Foto met vlag aanduiden als keuze

P

P

Foto met vlag aanduiden als keuze en naar volgende foto gaan

Shift + P

Shift + P

Foto met vlag aanduiden als geweigerd

X

X

Foto met vlag aanduiden als geweigerd en naar volgende foto gaan

Shift + X

Shift + X

Vlag verwijderen van foto

U

U

Vlag verwijderen van foto en naar volgende foto gaan

Shift + U

Shift + U

Hogere/lagere vlagstatus

Ctrl + Pijl-omhoog / Ctrl + Pijl-omlaag

Command + Pijl-omhoog / Command + Pijl-omlaag

Vlaginstellingen doorlopen

‘ (aanhalingsteken sluiten)

‘ (aanhalingsteken sluiten)

Foto’s verfijnen

Ctrl + Alt + /

Command + Option + R

Bibliotheekfilterbalk tonen/verbergen

,

\

Meerdere filters openen in de filterbalk

Shift ingedrukt houden en klikken op filterlabels

Shift ingedrukt houden en klikken op filterlabels

Filters in-/uitschakelen

Ctrl + L

Command + L

Foto zoeken in de module Bibliotheek

Ctrl + F

Command + F

Sneltoetsen voor het werken met verzamelingen

Resultaat

Windows

macOS

Nieuwe verzameling maken in de module Bibliotheek

Ctrl + N

Command + N

Toevoegen aan snelle verzameling

B

B

Toevoegen aan snelle verzameling en naar volgende foto gaan

Shift + B

Shift + B

Snelle verzameling tonen

Ctrl + B

Command + B

Snelle verzameling opslaan

Ctrl + Alt + B

Command + Option + B

Snelle verzameling wissen

Ctrl + Shift + B

Command + Shift + B

Instellen als doelverzameling

Ctrl + Alt + Shift + B

Command + Option + Shift + B

Sneltoetsen voor het werken met metagegevens en trefwoorden in de module Bibliotheek

Resultaat

Windows

macOS

Trefwoorden toevoegen

Ctrl + K

Command + K

Trefwoorden bewerken

Ctrl + Shift + K

Command + Shift + K

Een trefwoordsneltoets instellen

Ctrl + Alt + Shift + K

Command + Option + Shift + K

Trefwoordsneltoets toevoegen aan of verwijderen uit geselecteerde foto

Shift + K

Shift + K

Bewerking toepassen inschakelen

Ctrl + Alt + K

Command + Option + K

Trefwoord uit een trefwoordenset toevoegen aan geselecteerde foto

Alt + 1 – 9

Option + 1 – 9

Trefwoordensets doorlopen, vooruit/terug

Alt + 0 / Alt + Shift + 0

Option + 0 / Option + Shift + 0

Metagegevens kopiëren/plakken

Ctrl + Alt + Shift + C / Ctrl + Alt + Shift + V

Command + Option + Shift + C / Command + Option + Shift + V

Metagegevens opslaan naar bestand

Ctrl + S

Command + S

Dialoogvenster Spelling openen

alleen macOS

Opdracht + :

Spelling controleren

alleen macOS

Opdracht + ;

Tekenpalet openen

alleen macOS

Command + Option + T

Visuele zoekfunctieCtrl + Alt + Shift + FCommand + Option + Shift + F
Naam van gezicht wijzigenShift + OShift + O

Sneltoetsen voor het werken in de module Ontwikkelen

Resultaat

Windows

macOS

Omzetten in grijswaarden

V

V

Automatische tinten

Ctrl + U

Command + U

Automatische witbalans

Ctrl + Shift + U

Command + Shift + U

Bewerken in Photoshop

Ctrl + E

Command + E

Ontwikkelinstellingen kopiëren/plakken

Ctrl + Shift + C / Ctrl + Shift + V

Command + Shift + C / Command + Shift + V

Instellingen van vorige foto plakken

Ctrl + Alt + V

Command + Option + V

Na-instellingen kopiëren naar Voor

Ctrl + Alt + Shift + Pijl-links

Command + Option + Shift + Pijl-links

Voor-instellingen kopiëren naar Na

Ctrl + Alt + Shift + Pijl-rechts

Command + Option + Shift + Pijl-rechts

Voor- en Na-instellingen omwisselen

Ctrl + Alt + Shift + Pijl-rechts

Command + Option + Shift + Pijl-rechts

Waarde van geselecteerde schuifregelaar in kleine stappen verhogen/verlagen

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag of + / –

Pijl-omhoog/Pijl-omlaag of + / –

Waarde van geselecteerde schuifregelaar in grotere stappen verhogen/verlagen

Shift + Pijl-omhoog/Shift + Pijl-omlaag of Shift + + / Shift + –

Shift + Pijl-omhoog/Shift + Pijl-omlaag of Shift + + / Shift + –

Basisdeelvensterinstellingen doorlopen (vooruit/terug)

. (punt) / , (komma)

. (punt) / , (komma)

Een schuifregelaar opnieuw instellen

Dubbelklikken op de naam van de schuifregelaar

Dubbelklikken op de naam van de schuifregelaar

Een groep schuifregelaars opnieuw instellen

Alt ingedrukt houden en op naam van de groep klikken

Option ingedrukt houden en op naam van de groep klikken

Alle instellingen opnieuw instellen

Ctrl + Shift + R

Command + Shift + R

Instellingen synchroniseren

Ctrl + Shift + S

Command + Shift + S

Instellingen synchroniseren en het dialoogvenster Synchronisatie-instellingen overslaan

Ctrl + Alt + S

Command + Option + S

Automatisch synchroniseren in-/uitschakelen

Ctrl ingedrukt houden en op de knop Synchroniseren klikken

Command ingedrukt houden en op de knop Synchroniseren klikken

Automatisch synchroniseren inschakelen

Ctrl + Alt + Shift + A

Command + Option + Shift + A

Belichtingen afstemmen

Ctrl + Alt + Shift + M

Command + Option + Shift + M

Tool Witbalans selecteren (vanuit willekeurige module)

B

B

Tool Uitsnijden selecteren (vanuit willekeurige module)

R

R

Verhoudingen beperken wanneer tool Uitsnijden is geselecteerd

A

A

Uitsnijden naar dezelfde verhouding als vorige uitsnijdbewerking

Shift + A

Shift + A

Uitsnijden vanuit middelpunt van foto

Alt ingedrukt houden en slepen

Option ingedrukt houden en slepen

Rasterbedekking voor uitsnijden doorlopen

O

O

Richting rasterbedekking voor uitsnijden doorlopen

Shift + O

Shift + O

Schakelen tussen staande en liggende richting bij uitsnijden

X

X

Uitsnijden opnieuw instellen

Ctrl + Alt + /

Command + Option + R

Tool Upright met instructies selecteren (werkt ook in de bibliotheekmodule als een foto is geselecteerd)Shift + TShift + T

Tool Vlekken verwijderen selecteren

Q

Q

Penseel schakelen tussen de modi Klonen en Retoucheren wanneer de tool Vlekken verwijderen is geselecteerdShift + TShift + T

Tool Aanpassingspenseel selecteren (vanuit willekeurige module)

K

K

Tool Gegradueerd filter selecteren

M

M

Masker schakelen tussen de modi Bewerken en Penseel wanneer het gegradueerd filter/radiaalfilter is geselecteerdShift + TShift + T

Penseelgrootte vergroten/verkleinen

] / [

] / [

Penseeldoezelaar vergroten/verkleinen

Shift + ] / Shift + [

Shift + ] / Shift + [

Schakelen tussen lokaal aanpassingspenseel A en B

/

/

Tijdelijk schakelen van penseel A of B naar gummetje

Alt ingedrukt houden en slepen

Option ingedrukt houden en slepen

Een horizontale of verticale lijn tekenen

Shift ingedrukt houden en slepen

Shift ingedrukt houden en slepen

Hoeveelheid verhogen/verlagen

Aanpassingspin naar rechts/links slepen

Aanpassingspin naar rechts/links slepen

Lokale aanpassingspin tonen/verbergen

H

H

Bedekking lokaal aanpassingsmasker tonen/verbergen

O

O

Bedekkingskleuren lokaal aanpassingsmasker doorlopen

Shift + O

Shift + O

Tool Doelaanpassing selecteren om tooncurveaanpassing toe te passen

Ctrl + Alt + Shift + T

Command + Option + Shift + T

Tool Doelaanpassing selecteren om kleurtoonaanpassing toe te passen

Ctrl + Alt + Shift + H

Command + Option + Shift + H

Tool Doelaanpassing selecteren om verzadigingsaanpassing toe te passen

Ctrl + Alt + Shift + S

Command + Option + Shift + S

Tool Doelaanpassing selecteren om luminantie-aanpassing toe te passen

Ctrl + Alt + Shift + L

Command + Option + Shift + L

Tool Doelaanpassing selecteren om grijswaardenmixaanpassing toe te passen

Ctrl + Alt + Shift + G

Command + Option + Shift + G

Selectie van tool Doelaanpassing opheffen

Ctrl + Alt + Shift + N

Command + Option + Shift + N

Uitknippen tonen

J

J

Foto rechtsom roteren

Ctrl + ]

Command + ]

Foto linksom roteren

Ctrl + [

Command + [

Schakelen tussen loepweergave en 1:1-zoomvoorvertoning

Spatiebalk of Z

Spatiebalk of Z

Inzoomen / uitzoomen

Ctrl + = / Ctrl + –

Command + = / Command + –

Vrije presentatie afspelen

Ctrl + Enter

Command + Return

Voor en Na naast elkaar weergeven

Y

Y

Voor en Na onder elkaar weergeven

Alt + Y

Option + Y

Voor en Na in een gesplitst scherm weergeven

Shift + Y

Shift + Y

Alleen Voor weergeven

,

\

Nieuwe momentopname maken

Ctrl + N

Command + N

Nieuwe voorinstelling maken

Ctrl + Shift + N

Command + Shift + N

Nieuwe voorinstellingenmap maken

Ctrl + Alt + N

Command + Option + N

Weergaveopties Ontwikkelen openen

Ctrl + J

Command + J

Een radiaal filter makenShift + MShift + M
Een luminantiefilter makenShift + QShift + Q
Uitsnijden naar origineelCtrl + Alt + Shift + RCommand + Option + Shift + R
Een kleurbereik makenShift+JShift+J
Modus Overlay doorlopen in Uitsnijden/MaskerenAlt + OOption + O
Zoompositie vergrendelen in Ontwikkelen of BibliotheekShift + Ctrl + ,Shift+Command + ,
Maskeren openen/sluitenShift + WShift + W
Waarschuwing bestemming kleuromvang verbergen/tonen in Elektronische proefShift + SShift + S
Elektronische proef uitvouwen/samenvouwenSS
Nooit overlay/pinnen tonen in OntwikkelenHH
Altijd overlay/pinnen tonen in OntwikkelenCtrl + Shift + HCommand + Shift + H
Door transformatieopties bladerenCtrl + TabControl + Tab
Een masker kopiërenCtrl+CCommand + C

Sneltoetsen voor het werken in de module Presentatie

Resultaat

Windows

macOS

Presentatie afspelen

Enter

Return

Vrije presentatie afspelen

Ctrl + Enter

Command + Return

Presentatie pauzeren

Spatiebalk

Spatiebalk

Presentatie voorvertonen

Alt + Enter

Option + Return

Presentatie beëindigen

Esc

Esc

Naar volgende dia

Pijl-rechts

Pijl-rechts

Naar vorige dia

Pijl-links

Pijl-links

Foto rechtsom roteren

Ctrl + ]

Command + ]

Foto linksom roteren

Ctrl + [

Command + [

Hulplijnen tonen/verbergen

Ctrl + Shift + H

Command + Shift + H

PDF-presentatie exporteren

Ctrl + J

Command + J

JPEG-presentatie exporteren

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Videopresentatie exporteren

Ctrl + Alt + J

Command + Option + J

Een nieuwe presentatiesjabloon maken

Ctrl + N

Command + N

Een nieuwe presentatiesjabloonmap maken

Ctrl + Shift + N

Command + Shift + N

Presentatie-instellingen opslaan

Ctrl + S

Command + S

Alles afspelenCtrl + Alt + Pijl-rechtsCommand + Option + Return
Vorig menuCtrl + Pijl-linksCommand + Pijl-links
Volgend menuCtrl + Pijl-rechtsCommand + Pijl-rechts

Sneltoetsen voor het werken in de module Afdrukken

Resultaat

Windows

macOS

Afdrukken

Ctrl + P

Command + P

Eén exemplaar afdrukken

Ctrl + Alt + P

Command + Option + P

Dialoogvenster Pagina-instelling openen

Ctrl + Shift + P

Command + Shift + P

Dialoogvenster Afdrukinstellingen openen

Ctrl + Alt + Shift + P

Command + Option + Shift + P

Naar eerste pagina

Ctrl + Shift + Pijl-links

Command + Shift + Pijl-links

Naar laatste pagina

Ctrl + Shift + Pijl-rechts

Command + Shift + Pijl-rechts

Naar vorige pagina

Ctrl + Pijl-links

Command + Pijl-links

Naar volgende pagina

Ctrl + Pijl-rechts

Command + Pijl-rechts

Hulplijnen tonen/verbergen

Ctrl + Shift + H

Command + Shift + H

Linialen tonen/verbergen

Ctrl + R

Command + R

Pagina-afloopgebied tonen/verbergen

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Marges en tussenruimten tonen/verbergen

Ctrl + Shift + M

Command + Shift + M

Afbeeldingscellen tonen/verbergen

Ctrl + Shift + K

Command + Shift + K

Afmetingen tonen/verbergen

Ctrl + Shift + U

Command + Shift + U

Vrije presentatie afspelen

Ctrl + Enter

Command + Return

Foto rechtsom roteren

Ctrl + ]

Command + ]

Foto linksom roteren

Ctrl + [

Command + [

Een nieuwe afdruksjabloon maken

Ctrl + N

Command + N

Een nieuwe afdruksjabloonmap maken

Ctrl + Shift + N

Command + Shift + N

Afdrukinstellingen opslaan

Ctrl + S

Command + S

Hulplijnen tonenCtrl + Shift + GCommand + Shift + G

Sneltoetsen voor het werken in de module Kaart

Resultaat

Windows

macOS

Volgende track in tracklogCtrl + Alt + TCommand + Option + T
Vorige track in tracklogCtrl + Alt + Shift + TCommand + Option + Shift + T
ZoekenCtrl + FCommand + F
Alle locatiegegevens verwijderenCtrl + BackspaceCommand + Delete
Stijl wijzigen in Donkere kaartCtrl + 6Command + 6
Stijl wijzigen in Hybride kaartCtrl + 1Command + 1
Stijl wijzigen in Lichte kaartCtrl + 5Command + 5
Pinnen vergrendelen op de kaartCtrl + kCommand + k
Stijl wijzigen in WegenkaartCtrl + 2Command + 2
Stijl wijzigen in SatellietkaartCtrl+3Command + 3
Stijl wijzigen in TerreinkaartCtrl + 4Command + 4
Kaartinfo tonen/verbergenii
Overlay van voorinstelling Locatie tonen/verbergenOO

Sneltoetsen voor het werken in de module Web

Resultaat

Windows

macOS

Webgalerie opnieuw laden

Ctrl + R

Command + R

Voorvertoning in browser

Ctrl + Alt + P

Command + Option + P

Vrije presentatie afspelen

Ctrl + Enter

Command + Return

Webgalerie exporteren

Ctrl + J

Command + J

Een nieuwe webgaleriesjabloon maken

Ctrl + N

Command + N

Een nieuwe webgaleriesjabloonmap maken

Ctrl + Shift + N

Command + Shift + N

Webgalerie-instellingen opslaan

Ctrl + S

Command + S

Deelvenster Geavanceerde instellingen openen

Ctrl + Shift + Alt + A

Command + Shift + Option + A

Sneltoetsen voor het gebruik van de Help

Resultaat

Windows

macOS

Sneltoetsen huidige module weergeven

Ctrl + /

Opdracht + /

Sneltoetsen huidige module verbergen

Klik op

Klik op

Naar Help voor huidige module

Ctrl + Alt + /

Command + Option + Shift + /

Community Help openen

F1

F1