Corona Informatie & Richtlijnen voor Fotografie cursussen en Workshops

Cursussen, Workshops en lessen gaan door in alle risiconiveaus van de route kaart.

Als onze lessen kunnen op veilige manier doorgang vinden in alle risiconiveaus van de corona-routekaart van de overheid. De enige uitzondering is bij een volledige lockdown. Download en bekijk de routekaart op de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/routekaart

We hebben de nodige maatregelen getroffen zodat wij onze lessen verantwoord en veilig kunnen laten verlopen.

Om de 1,5 meter toe te kunnen passen hebben wij onze leslokaal / workshopruimte aangepast. We hebben een enorme grote workshopruimte waarbij iedereen met gemak de 1,5 meter regel kan hanteren. Er zijn maximaal 30 mensen toegestaan maar wij zullen meestal met minder als de helft van het aantal toegestane personen aanwezig zijn.

In alle fases Waakzaam, Zorgelijk, Ernstig en Zeer Ernstig kunnen al onze binnen en buitenactiviteiten op een veilige manier doorgaan. Alleen in de fase Zeer Ernstig gelden er voor de buitenactiviteiten een aantal aangepaste spelregels zodat dit ook doorgang kan vinden.

Hieronder hebben we een aantal richtlijnen opgesteld waar iedereen die deelneemt aan cursus of workshop (Lessen) zicht strikt aan moet houden. Alle instucties omtrend Corona van onze medewerkers moet worden opgevolgd om alles zo goed mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Alvast bedankt voor de medewerking en het begrip hiervoor.

Mondkapjes (aanvulling per 3 december 2020)

Onze cursus en workshopruimte is geen publieke ruimte.

Op de website van Rijksoverheid staat het als volgt beschreven;

Besloten gebouwen: geen advies. De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die bedoeld zijn voor het geven van trainingen het belijden van godsdienst. Daar zijn mondkapjes niet verplicht door de overheid. Organisaties of ondernemers kunnen zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/wanneer-moet-ik-een-mondkapje-dragen

Maatregelen waar iedere student, deelnemer of cursist verantwoordelijk voor is:

 • Je komt niet naar de workshop, cursus of les bij 1 of meer van deze klachten:
  NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID voor jezelf en voor anderen.
  • gewone (milde) verkoudheid
  • snotteren
  • niezen
  • hoesten
  • keelpijn
  • koorts
   Bel ons voor onze nieuwe datum, indien je ten gevolge van bovenstaande klachten echt niet kan komen.
 • Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de les de onze locatie binnen. (Torenallee 30, 5617BD te Eindhoven)
 • Houdt 1,5 meter afstand in acht en blijf zo veel mogelijk buiten wachten of pauzeren. Bij de start van een workshop of cursus wordt iedereen buiten opgehaald 5 minuten voordat de workshop, cursus of les start.
 • Iedere deelnemer maakt gebruik van onze wegwerp bekers voor koffie, thee en water. 
 • Geen fysiek contact tussen individuen bij begroeting of afscheid.
 • Neem het minimaal noodzakelijke materiaal naar de lesruimte mee. (camera, accu, geheugenkaartje en pen en papier)
 • Houd daar waar mogelijk deuren altijd open; deuren van klaslokalen mogen uitsluitend worden bediend door docenten.
 • Was je handen grondig vooraf bij de toiletten op de gang van de 4e etage.
 • Bij het betreden van onze workshop of studioruimte desinfecteer je jouw handen met desinfecie gel. 

Deelnemers die een mondmasker of veiligheidsbril willen dragen, mogen dit doen. De persoon is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Persoonlijke elektronische apparaten zoals mobiele telefoons en tablets worden niet gebruikt en blijven in de tas of jas.
 • Houd een afstand van 1,5 meter aan tijdens alle delen van de workshop of les.
 • Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de docent, doet de student een stapje naar achteren.

Maatregelen voor en van onze docenten en medewerkers

 • De docent vraagt voorafgaand aan het begin van iedere les of er deelnemers zijn die momenteel verkouden zijn, andere klachten hebben van de luchtwegen dan wel koorts hebben. Zo zorgt de docent voor een laatste check om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn die mogelijk met het virus besmet zijn. Indien het risico is vergroot, dan kan de student alsnog niet deelnemen.
 • Docenten zullen de te leren (fotografie)technieken zo toepassen dat het directe contact tussen personen tot een minimum wordt beperkt.
 • Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de docent, doet de student een stapje naar achteren.
 • De docent draagt zoveel mogelijk rubberen handschoenen en/of wast na het voordoen bij een student direct zijn handen.
 • De docent vraagt aan het eind van de les om alle persoonlijke items mee te nemen uit de ruimte en checkt of er niets is blijven liggen.
 • De docent ziet er op toe dat alle gladde oppervlakken die aangeraakt of gebruikt zijn na elke les worden gedesinfecteerd, inclusief tafels, stoelen en lesmateriaal enz.
 • Alle instucties omtrend Corona van onze medewerkers moet worden opgevolgd om alles zo goed mogelijk voor iedereen te laten verlopen.

Fotoclub.nl zorg er voor dat;

 • Indien er meerdere groepen op een dag aanwezig zijn, zullen we op verschillende tijden starten om de drukte bij binnenkomst te spreiden.
 • De veiligheidsvoorschriften die in het pand gelden zichtbaar zijn.
 • Alle niet noodzakelijke objecten (tijdschriften, flyers, boeken of iets dergelijks) uit alle gemeenschappelijke ruimtes zijn verwijderd.
 • Alle deuren in het gebouw continu open staan, zodat deurhendels niet aangeraakt en waar nodig worden afgesloten door de docent.
 • De ruimtes waar we met elkaar in werken goed en regelmatig geventileerd worden;
 • De planning van de activiteiten en oefeningen zo is vormgegeven dat er geen onnodige persoonsbewegingen zijn.
 • Er voldoende papieren handdoekjes aanwezig zijn.
 • Er voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn.
 • Fotoclub zorgt ervoor dat er voldoende menskracht en middelen zijn om de ruimtes en de materialen regelmatig schoon te maken.
 • Alle oppervlakken en objecten worden regelmatig gereinigd.
 • We maken gebruik van onze wegwerp bekers voor koffie, thee en water. 
 • We zorgen ervoor dat we iedere nieuwe les pas beginnen nadat de ruimte en apparatuur in een schoon en gedesinfecteerde staat zijn.
Hij staat voor je klaar!
Oeps... Niet alle gegevens zijn correct ingevuld!
Foto! Clubmagazine Downloaden